*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP.. LUẬT MỚI
Mẫu report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ trực tiếp và loại gián tiếp theo sau Thông bốn 133/2016/TT-BTC với Mẫu báo lưu chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC thẳng với con gián tiếp, có cả bạn dạng word và Excel, khuyên bảo phương pháp lập Báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ.

Bạn đang xem: Bảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

1. Mẫu report lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông tư 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo cách thức trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốTtiết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển khoản tự chuyển động khiếp doanh
1. Tiền thu từ bán sản phẩm, hỗ trợ hình thức với lệch giá khác01
2. Tiền chi trả cho người hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền bỏ ra trả cho những người lao động03
4. Tiền lãi vay mượn sẽ trả04
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp05
6. Tiền thu không giống tự vận động gớm doanh06
7. Tiền bỏ ra không giống đến chuyển động gớm doanh07
Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động khiếp doanh20
II. Lưu giao dịch chuyển tiền tự vận động đầu tư
1. Tiền đưa ra nhằm sắm sửa, kiến tạo TSCĐ, BĐSĐT và những gia tài dài hạn khác21
2. Tiền thu từ thanh khô lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT với các gia sản dài hạn khác22
3. Tiền chi cho vay vốn, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền tịch thu cho vay vốn, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác24
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và ROI được chia25
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ hoạt động đầu tư30
III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ bỏ chuyển động tài chính
1. Tiền thu trường đoản cú sản xuất CP, nhận vốn góp của công ty ssinh hoạt hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những nhà download, mua lại cổ phiếu của công ty sẽ vạc hành32
3. Tiền thu từ đi vay33
4. Tiền trả nợ cội vay mượn với nợ mướn tài chính34
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả mang đến chủ ssống hữu35
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần tự chuyển động tài chính40
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền cùng tương đương tiền đầu kỳẢnh hưởng trọn của biến hóa tỷ giá ân hận đoái quy đổi ngoại tệ6061
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, bọn họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chí không có số liệu thì công ty chưa phải trình bày tuy nhiên ko được đánh lại “Mã số” tiêu chí.(2) Đối cùng với ngôi trường đúng theo mướn hình thức dịch vụ làm kế tân oán, làm kế toán thù trưởng thì nên ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề hình thức kế tân oán, tên đơn vị hỗ trợ hình thức dịch vụ kế toán.
------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo giữ chuyển khoản tệ theo Thông tư 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Ttiết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển khoản từ bỏ hoạt động tởm doanh

1. Tiền thu tự bán hàng, cung cấp dịch vụ với lợi nhuận khác

01

2. Tiền bỏ ra trả cho người cung ứng hàng hóa và dịch vụ

02

3. Tiền chi trả cho những người lao động

03

4. Tiền đưa ra trả lãi vay

04

5. Tiền đưa ra nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

05

6. Tiền thu không giống tự chuyển động tởm doanh

06

7. Tiền bỏ ra không giống mang đến chuyển động kinh doanh

07

Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động gớm doanh

20

II. Lưu chuyển tiền tự hoạt động đầu tư

1. Tiền bỏ ra để buôn bán, xây dừng TSCĐ và những tài sản lâu dài khác

21

2. Tiền thu từ bỏ thanh hao lý, nhượng phân phối TSCĐ với các gia sản lâu năm khác

22

3. Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, tải các hình thức nợ của đơn vị chức năng khác

23

4. Tiền tịch thu cho vay vốn, cung cấp lại những dụng cụ nợ của đơn vị khác

24

5. Tiền chi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

6. Tiền tịch thu chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26

7. Tiền thu tiền lãi cho vay, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia

27

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động đầu tư

30

III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng trường đoản cú hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ xuất bản cổ phiếu, nhấn vốn góp của chủ ssinh sống hữu

31

2. Tiền đưa ra trả vốn góp cho những chủ download, thâu tóm về CP của người sử dụng đang phát hành

32

3. Tiền vay mượn thời gian ngắn, dài hạn nhận được

33

4. Tiền chi trả nợ nơi bắt đầu vay

34

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, ROI vẫn trả đến chủ ssinh sống hữu

36

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ chuyển động tài chính

40

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền cùng tương đương chi phí đầu kỳ

60

Ảnh tận hưởng của đổi khác tỷ giá ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ

61

Tiền với tương tự chi phí vào cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì công ty không hẳn trình diễn tuy nhiên ko được tiến công lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... tháng .... năm .....

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Windows Xp Từ Ổ Usb Flash, Cài Win Xp Bằng File


Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

- Số chứng từ hành nghề;- Đơn vị cung cấp hình thức dịch vụ kế toánĐối với những người lập biểu là các đơn vị các dịch vụ kế toán thù phải ghi rõ Số chứng từ hành nghề, thương hiệu cùng can dự Đơn vị cung cấp hình thức dịch vụ kế tân oán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu mã report giữ chuyển tiền tệ về trên đây:1. Tải Mẫu báo cáo lưu chuyển khoản tệ phiên bản Word: