Khấu hao gia tài cố định và thắt chặt (TSCĐ) là công tác phân bổ quý giá của tài sản cố định và thắt chặt (nguim giá chỉ tài sản nạm định) vào chi phí cung ứng sale nhìn trong suốt thời hạn áp dụng thông thường của gia sản thắt chặt và cố định kia.

Bạn đang xem: Bài tập tính khấu hao tài sản cố định

Kế tân oán sử dụng các cách thức khác biệt để tiến hành trích khấu hao TSCĐ cho các doanh nghiệp không giống nhau. Thông thường cách thức khấu hao theo đường thẳng là cách thức được áp dụng phổ cập.

*

1. Công thức tính khấu hao gia tài cố định và thắt chặt (KH TSCĐ)

Mức trích khấu hao năm = Nguyên giá TSCĐ/ số năm trích khấu hao

Mức trích khấu hao mon = Mức trích khấu hao năm/12

Mức khấu hao kỳ sau cuối = Ngulặng giá bán – khấu hao luỹ kế

Trong đó:

Nguyên ổn giá bán gia sản cố định và thắt chặt tải mới = giá cài + ngân sách đi lại, lắp đặt, chạy demo,…

Số năm trích khấu hao của gia sản cố định và thắt chặt được pháp luật trên Phụ lục 1 của thông tư số 45/2013/TT-BTC. Quý Khách phát âm mua về cùng xem form thời gian trích khấu hao các một số loại TSCĐ tiên tiến nhất tại trên đây.

Khấu hao luỹ kế là tổng vốn gia sản cố định đang tính khấu hao tự Lúc bước đầu tính KH.

2. lấy một ví dụ về tính chất và trích khấu hao TSCĐ (ví dụ 1)

Như vậy:

Nguyên ổn giá bán TSCĐ = 115 triệu + 3 triệu + 2 triệu = 1trăng tròn triệu đồng

Mức trích khấu hao năm = 120 triệu : 10 năm = 12 triệu đồng/năm

Mức khấu hao tháng = 12 triệu : 12 tháng = 1 triệu đồng/tháng

Lưu ý:

Trường hòa hợp nguyên ổn giá hoặc thời hạn trích khấu hao TSCĐ chuyển đổi, Doanh Nghiệp nên xác định lại nút trích khấu hao chu kỳ hàng tháng dựa trên quý giá sót lại của gia tài cố định và thắt chặt kia trên thời điểm tạo nên sự đổi khác.

Trường phù hợp nguim giá chỉ TSCĐ cầm đổi:

Kế tân oán xác minh lại nguyên ổn giá vì gồm sự đổi khác (ví dụ tăng cấp tài sản cầm định)

Giá trị còn sót lại = nguyên giá bán mới – khấu hao luỹ kế

3. lấy một ví dụ 2

Nlỗi vậy:

Nguim giá chỉ new của TSCĐ = 120 triệu +30 triệu = 150 triệu đồng

Giá trị khấu hao luỹ kế = 12 triệu/năm * 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị còn sót lại = 150 triệu – 60 triệu = 90 triệu đồng

Mức khấu hao năm = 90 triệu : 6 năm = 15 triệu đồng/năm

Mức khấu hao mon = 15 triệu :12 tháng = 1.250.000 đồng/tháng

Lưu ý: chi phí ném ra nhằm thay thế TSCĐ ko được ghi tăng ngulặng giá chỉ TSCĐ mà hạch toán vào ngân sách tiếp tế sale trong kỳ.

Xem thêm: 3 Giờ Anh Còn Chưa Ngủ Được Tạo Bởi Bảo Xuyến, Lời Bài Hát: Người Âm Phủ

Trường vừa lòng thời gian trích khấu hao TSCĐ cụ đổi:

Công thức xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ còn lại:

T = T2 * (1 – t1/T1)

Mức trích KH năm =Giá trị còn lại /T

Mức trích KH tháng = T/12

Trong đó:

T: thời gian tính khấu hao còn sót lại của TSCĐ

T1: thời gian tính khấu hao của TSCĐ tại thời khắc ban đầu

T2: thời gian tính khấu hao của TSCĐ sau thời điểm gồm gắng đổi

t1: thời gian đã trích khấu hao TSCĐ thực tế

4. lấy ví dụ như về sự việc biến hóa thời hạn trích khấu hao TSCĐ (ví dụ 3):

Giá trị khấu hao (KH) luỹ kế = (700 triệu : 10 năm) * 2 năm = 140 triệu đồng

Giá trị còn lại = 700 triệu – 140 triệu = 560 triệu đồng

Năm 2013, thông bốn mới thành lập (thông bốn 45/2013/TT-BTC) sửa chữa cho thông tứ cũ (thông tư 203/2009/TT-BTC) thì thời gian trích khấu hao được khẳng định lại là 15 năm.

Nhỏng vậy:

Thời gian KH còn sót lại của TSCĐ=15 năm*(1- 2 năm/10 năm)=12 năm

Mức KH năm= 560 triệu /12 năm = 46.666.667 đồng/năm

Mức KH mon = 46.666.667/12 tháng = 3.888.889 đồng/tháng