Báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ cho biết thêm sự vận chuyển của dòng tiền trong doanh nghiệp lớn. Một công ty có dòng vốn vào, ra liên tiếp tức doanh nghiệp có công dụng tkhô giòn khoản cao.

Bạn đang xem: Bài tập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Bài viết dưới đây, đội hình giảng viên từ bỏ lớp học kế toán thực tế tại Kế tân oán Lê Ánh đã lý giải cụ thể chúng ta phương pháp lập report lưu chuyển khoản tệ theo phương pháp trực tiếp.


*

Hướng dẫn chi tiết giải pháp lập báo cáo công dụng hoạt động thêm vào gớm doanh

1. Cửa hàng lập Báo cáo lưu lại chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

- Số liệu bên trên Bảng Cân đối kế toán;

- Báo cáo hiệu quả vận động tởm doanh;

- Bản tngày tiết minch Báo cáo tài chính;

- Báo cáo giữ chuyển tiền tệ kỳ trước;

- Sổ kế toán thù tổng hợp,

- Sổ kế toán thù cụ thể các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền sẽ chuyển”;

- Bảng tính cùng phân chia khấu hao TSCĐ...

2. Hướng dẫn lập từng tiêu chí vào báo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ

Lưu ý:

- Các khoản thu tiền: Đối chiếu số tạo nên Nợ TK 111, 112, 113 với bên Có những TK tương quan.

- Các khoản chi tiền: Đối chiếu số tạo ra Có TK 111, 112, 113 với bên Nợ những TK tương quan.

- Các khoản thu chi phí ghi bình thường

- Các khoản chi tiền ghi âm vào lốt (…)

Chỉ tiêu

Mã số

TK Nợ

TK Có

I. Tiền thu trường đoản cú bán sản phẩm, cung cấp hình thức dịch vụ cùng lệch giá khác

 

 

 

1. Thu tiền bán sản phẩm, hỗ trợ hình thức dịch vụ và kinh doanh

01

111,112,113

511,131,515,121

2. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người hỗ trợ hàng hoá, dịch vụ

02

(331,152,153,154, 156)

(111,112,113)

3. Tiền chi trả cho tất cả những người lao động

03

(334)

(111,112)

4. Tiền lãi vay mượn đã trả

04

(335,6354,242)

(111,112,113)

5. Thuế TNDoanh Nghiệp đã nộp

05

(3334)

(111,112,113)

6. Tiền thu không giống từ hoạt động tởm doanh

06

111,112,113

711,133,141,244

7. Tiền chi không giống mang lại chuyển động gớm doanh

07

(811,161,244,333,338,344,

352,353,356)

(111,112,113)

Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ chuyển động khiếp doanh

20

MStrăng tròn = MS01 +MS02+MS03+MS04+MS05+MS06+MS07 

 

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ bỏ vận động đầu tư

 

 

 

1. Tiền bỏ ra bán buôn, tạo ra TSCĐ và những gia tài dài hạn khác

21

(211,213,217,241,331,3411)

(111,112,113)

2. Tiền thu thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ với những gia sản lâu năm khác

22

111,112,113

711,5117,131

3. Tiền đưa ra giải ngân cho vay, mua các dụng cụ nợ của đơn vị khác

23

(128,171)

(111,112,113)

4. Tiền thu hồi cho vay vốn, cung cấp lại khí cụ nợ của đơn vị khác

24

111,112,113

128 ,171

5. Tiền đưa ra đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

(221,222,2281,331)

(111,112,113)

6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị chức năng khác

26

111,112,113

221,222,2281,131

7. Thu lãi chi phí giải ngân cho vay, cổ tức với lợi nhuận được chia

27

111,112,113

515

Lưu chuyển khoản thuần tự vận động đầu tư

30

 MS30 = MS21+MS22+MS23_MS24+MS25+MS26+MS27 

III.

Xem thêm: Những Mẫu Thiệp Chúc Mừng 8 Tháng 3 Đẹp Nhất, Thiệp Chúc Mừng 8

Lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ bỏ hoạt động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ thành lập CP, dìm vốn góp của chủ ssống hữu

31

111,112,113

411,419

2. Tiền đưa ra trả vốn góp cho các công ty cài, thâu tóm về CP vẫn vạc hành

32

(411,419)

(111,112,113)

3. Tiền thu trường đoản cú đi vay

33

111,112,113

3411,3431,3432,41112

4. Tiền trả nợ nơi bắt đầu vay

34

(3411,3431,3432,41112)

(111,112,113)

5. Tiền trả nợ nơi bắt đầu thuê tài chính

35

(3412)

(111,112,113)

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả đến chủ slàm việc hữu

36

(421,338)

(111,112,113)

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động tài chính

40

MS40 = MS31+MS32+MS33+MS34+MS35+MS36

 

Lưu chuyển tiền thuần vào kỳ (MS 50 = MS 20 + MS 30 + MS 40)

50

MS 50 = MS 20 + MS 30 + MS 40 

 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

Lấy số liệu chỉ tiêu “Tiền cùng tương đương tiền” đầu kỳ, Mã số 110 vào Bảng phẳng phiu kế tân oán (lấy nghỉ ngơi cột “Số đầu kỳ”)

Ảnh tận hưởng của biến hóa tỷ giá chỉ hối hận đoái quy đổi ngoại tệ

61

Số gây ra Nợ TK 111, 112, 113,128 đối ứng cùng với số tạo nên tất cả TK4131 

 

Tiền và tương tự chi phí vào cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61)

70

Lấy số liệu chỉ tiêu”Tiền cùng tương đương tiền” cuối kỳ, Mã số 110 trong Bảng cân đối kế toán thù.

Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa đào tạo kế tân oán thực hành và làm hình thức dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được huấn luyện và đào tạo và triển khai vì chưng 100% các kế toán trưởng từ 13 năm cho hai mươi năm ghê nghiệm)