Thosanlinhhon.vn

Lấy số liệu từ sheet 1 sang sheet 2

Microsoft Excel là một phần mềm bảng tính phổ biến được sử dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Trong nhiều trường hợp, bạn cần lấy dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Có nhiều cách để thực hiện việc này, tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích của bạn.

Các cách lấy số liệu từ sheet 1 sang sheet 2

Cách 1: Sử dụng công thức

Một cách đơn giản để lấy số liệu từ sheet 1 sang sheet 2 là sử dụng công thức. Ví dụ, nếu bạn muốn lấy dữ liệu từ ô A1 trong sheet 1 sang ô A1 trong sheet 2, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=Sheet1!A1

Công thức này sẽ tham chiếu đến ô A1 trong sheet 1 và trả về giá trị của ô đó.

Bạn cũng có thể sử dụng công thức để lấy một phạm vi dữ liệu từ sheet 1 sang sheet 2. Ví dụ, nếu bạn muốn lấy dữ liệu từ ô A1 đến ô B10 trong sheet 1 sang ô A1 đến ô B10 trong sheet 2, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=Sheet1!A1:B10

Công thức này sẽ tham chiếu đến phạm vi A1:B10 trong sheet 1 và trả về giá trị của tất cả các ô trong phạm vi đó.

Cách 2: Sử dụng tính năng Paste

Một cách khác để lấy số liệu từ sheet 1 sang sheet 2 là sử dụng tính năng Paste. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn lấy từ sheet 1.
 2. Nhấn Ctrl + C để sao chép dữ liệu.
 3. Chuyển đến sheet 2 và chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn dán dữ liệu.
 4. Nhấn Ctrl + V để dán dữ liệu.

Cách 3: Sử dụng tính năng Sort & Filter

Nếu bạn muốn lấy dữ liệu từ sheet 1 sang sheet 2 theo một tiêu chí cụ thể, bạn có thể sử dụng tính năng Sort & Filter. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong sheet 1, hãy chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn lấy.
 2. Nhấp vào tab Data.
 3. Trong nhóm Sort & Filter, hãy nhấp vào nút Sort.
 4. Trong hộp thoại Sort, hãy chọn tiêu chí mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu.
 5. Nhấp vào nút OK.
 6. Trong sheet 2, hãy chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn dán dữ liệu.
 7. Nhấp vào tab Data.
 8. Trong nhóm Sort & Filter, hãy nhấp vào nút Filter.
 9. Trong hộp thoại Filter, hãy chọn tiêu chí mà bạn đã sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong sheet 1.
 10. Nhấp vào nút OK.

Dữ liệu sẽ được hiển thị trong sheet 2 theo tiêu chí mà bạn đã chọn.

Cách 4: Sử dụng VBA

Nếu bạn muốn lấy dữ liệu từ sheet 1 sang sheet 2 một cách tự động, bạn có thể sử dụng VBA. Để thực hiện việc này, hãy tạo một macro VBA sau:

Sub CopyData()

'Tham chiếu đến sheet 1
Dim ws1 As Worksheet
Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")

'Tham chiếu đến sheet 2
Dim ws2 As Worksheet
Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets("Sheet2")

'Chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn lấy
Range("A1:B10").Select

'Dán dữ liệu vào sheet 2
ws2.Range("A1").PasteSpecial

End Sub

Sau đó, bạn có thể chạy macro này bất cứ khi nào bạn cần lấy dữ liệu từ sheet 1 sang sheet 2.

Lưu ý

Khi lấy dữ liệu từ sheet 1 sang sheet 2, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Nếu bạn sử dụng công thức, bạn cần đảm bảo rằng các sheet có cùng định dạng dữ liệu.
 • Nếu bạn sử dụng tính năng Paste, bạn cần đảm bảo rằng vùng dữ liệu đích có đủ kích thước để chứa dữ liệu được dán.
 • Nếu bạn sử dụng tính năng Sort & Filter, bạn cần đảm bảo rằng các sheet có cùng dữ liệu.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *